GREFUSA LANZA A NOVA PROMOCIÓN ESPECIAL «GREFULIGA 2018/2019.

Un aliciente máis para o consuimidor final

Grefusa trae a GrefuLiga PRO.  As novas GrefuFichas agora con máis poderes e máis diversión en cada xogada, poderás coleccionalas todas.

Busca nos siguientes paquetes de Grefusa que leven o distintivo:

Gublins bbq JR, Gublins xtreme JR, Gublins supercheddy JR, Gublins Mix JR, Papadelta orig JR, Papadelta maiz JR, Jetas Grefusa JR, Pipas G SAL JR, Pipas G Tijuana JR, Pipas G Tijuana Mix JR, Pipas G Baconeras JR, Pipas G Ketchup Mostaza JR, MisterCorn Originial Ración 60 gr, MisterCorn Mix 5 55gr, Palomitas JR, Grefusitos Mant JR, Grefusitos cacahuete e Balonazos de Queixo

A que estas esperando para coleccionar?

Deja un comentario